Op Koningsdag gespot in Krimpen ad IJssel bij het raadhuis.